17/01/2019 12:46
TW & TM
Opis poszczególnych zajęć
Formuła zaliczenia zajęćDZiKS_III: Tabela punktowaFormularze projektowe:

PRZED projektem
PO projekcie
Polecam odwiedzić:
BiSW: Opis poszczególnych zajęć
I spotkanie - Ogólna charakterystyka krajów Bliskiego Wschodu
 • podstawowe problemy;
 • 11 września 2001 roku a Bliski Wschód;
 • główne ogniska zapalne na Bliskim Wschodzie.
Literatura obowiązkowa:
 1. G. Corm, Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003, Warszawa 2003, s. 37-62.
 2. A. Parzymies, U źródeł muzułmańskiego antyamerykanizmu, (w:) A. Parzymies (red.), Islam a terroryzm, Warszawa 2003, 17-44.
oraz zapoznanie się z mapą fizyczną oraz polityczną regionu tj. ukształtowaniem terenu oraz podstawowymi informacjami na temat poszczególnych państw Bliskiego Wschodu.

Propozycje tematów do opracowania w wersji elektronicznej dla osób, które nie zaliczyły wejściówki:
 • 11 września 2001 roku z perspektywy społeczności arabskiej;
 • Arabska Wiosna Ludów - rzeczywista czy pozorna zmiana?
 • Bliski Wschód - mój własny podział geograficzny.


II spotkanie - Islam: wczoraj, dziś, jutro
 • Mahomet i ustanowienie Islamu;
 • Rozprzestrzenianie się Islamu;
 • Fundamentalizm i ekstremizm – wyjaśnienie pojęć;
 • „Zagrożenie Islamem” – prawda czy mit?
Literatura obowiązkowa:
 1. R. Armour, Islam, chrześcijaństwo i Zachód. Burzliwe dzieje wzajemnych relacji, Kraków 2004, s. 23-71.
 2. J. Danecki, Podstawowe wiadomości o Islamie, Warszawa 2007, s. 481-523.
 3. F. Halliday, Islam i mit konfrontacji, Warszawa 2002, s. 111-135.
 4. K. Armstrong, Pomyśl o nim zupełnie od nowa, "Forum", nr 16/2010, s. 18-22.


Propozycje tematów do opracowania w wersji elektronicznej dla osób, które nie zaliczyły wejściówki:
 • Społeczność muzułmańska w Polsce;
 • Islamska Europa - fakty czy mity?;
 • Islam a chrześcijaństwo na przestrzeni wieków.


III spotkanie - Konflikt izraelsko-palestyński na progu XXI wieku
 • system polityczny Autonomii Palestyńskiej;
 • główne ugrupowania palestyńskie: cele i metody.
Literatura obowiązkowa:
 1. J. Świeca, Instytucje systemu politycznego Autonomii Palestyńskiej oraz kwestia legitymizacji władzy palestyńskiej jako uwarunkowania subregionalnych interakcji, (w:) M. Dziekan, I. Kończak (red.), Arabowie – Islam – Świat, Łódź 2007, s. 319-334
 2. R. Ożarowski, Hezbollah w obliczu przemian politycznych na Bliskim Wschodzie, (w:) M. Dziekan, I. Kończak (red.), Arabowie – Islam – Świat, Łódź 2007, s. 334-342.
 3. R. Tonta, Hezbollah w systemie politycznym Libanu, (w:) M. Dziekan, I. Kończak (red.), Arabowie – Islam – Świat, Łódź 2007, s. 343-356.
 4. P. Smoleński, Czym się przejmujesz Jerozolimo?, "Gazeta Wyborcza", nr 153/2010, s. 23.
 5. P. Smoleński, Arab, czyli utracony atut, "Gazeta Wyborcza", nr 225/2010, s. 21-22.
 6. M.V. Llosa, Izrael - Palestyna. Pokój czy świeta wojna, Warszawa 2007, s. 93-105.
 7. E. Keret, Ujarani marzeniami, "Gazeta Wyborcza", nr 235/2011, s. 22-23.


Propozycje tematów do opracowania w wersji elektronicznej dla osób, które nie zaliczyły wejściówki:
 • Konflikt izraelsko-palestyński - próba przedstawienia autorskiego rozwiązania;
 • Judaizm a islam w XXI wieku;
 • "Ruch Oburzonych" w Izraelu.


IV spotkanieIrak
 • historyczne uwarunkowania;
 • strategie rozwoju sytuacji politycznej w Iraku;
 • podziały społeczno-religijne w Iraku.
Lektura obowiązkowa:
 1. A. Płaczek, K. Stefanek, Irak na początku XXI wieku, Łódź 2007, s. 75-82, 97-124.
 2. A. Lubowski, Kontuzjowane mocarstwo, Warszawa 2007, s. 146-161.
 3. P. Smoleński, Irak – piekło w raju, Warszawa 2004, s. 82-165.
 4. J. Muravchik, Musieliśmy ich zniszczyć, "Gazeta Wyborcza", nr 211/2011, s. 16-17.


Propozycje tematów do opracowania w wersji elektronicznej dla osób, które nie zaliczyły wejściówki:
 • Problemy społeczne w niepodległym Iraku;
 • Naród bez państwa - Kurdowie w XXI wieku;
 • Podział Iraku na trzy suwerenne państwa - mrzonka czy konieczność?

V spotkanieIran
 • rewolucja irańska – przyczyny i skutki;
 • wojna iracko-irańska;
 • Iran na progu XXI wieku.
Lektura obowiązkowa:
 1. N.R. Keddie, Współczesny Iran. Źródła i konsekwencje rewolucji, Kraków 2007, s. 211-278.
 2. L. Włodek-Biernat, Chomeini wykiwał wszystkich, "Gazeta Wyborcza", nr 26/2009, s. 22-23;
 3. Ch. Bellaigue, Chandra w Teheranie, "Forum", nr 8/2009, s. 14-18.
 4. R.Frister, Zrzutka na białe narzuty, "Polityka", nr 50/2010, s. 46-48.


Propozycje tematów do opracowania w wersji elektronicznej dla osób, które nie zaliczyły wejściówki:
 • R. Chomeini - geneza przywództwa;
 • Najważniejsze instytucje polityczne Islamskiej Republiki Iranu;
 • Studium przypadku: Izrael rozpoczyna wojnę z Iranem.


VI spotkanie - Środkowy Wschód – aktualna sytuacja polityczna w Afganistanie
 • historia Afganistanu: interwencja radziecka oraz państwo Talibów;
 • Interwencja NATO – teraźniejszość i przyszłość.
Literatura obowiązkowa:
 1. K. Korzeniewski, Afganistan: gdzie regułą jest brak reguł, Warszawa 2006, s. 13-99.
 2. W. Jagielski, Zaatakujemy Talibów jak nigdy wcześniej, "Gazeta Wyborcza", nr 61/2009, s. 8.
 3. U. Fichtner, Wietnam Obamy, "Forum", nr 13/2009, s. 10-14.
 4. W. Giełżyński, Afganistan, państwo dziwoląg, "Przegląd", nr 49/2009, s. 24-26.
 5. M. Górka, A. Zadworny, Na moście 211 bez zmian, "Gazeta Wyborcza", nr 217/2009, s. 16-17.
 6. J. Goetz, M. Hujer, Kill Team, "Forum", nr 13/2011, s. 56-51.


Propozycje tematów do opracowania w wersji elektronicznej dla osób, które nie zaliczyły wejściówki:
 • Podział etniczny Afganistanu;
 • Sytuacja kobiet w Afganistanie;
 • Studium przypadku: sytuacja polityczna w Afganistanie po wycofaniu wojsk koalicji międzynarodowej.


VII spotkanie - Środkowy Wschód – Pakistan
 • rywalizacja indyjsko-pakistańska;
 • sytuacja polityczna w Kaszmirze.
Literatura obowiązkowa:
 1. K. Dębnicki, Konflikt i przemoc w systemie politycznym niepodległych Indii, Warszawa 2000, s. 143-154.
 2. J. Modrzejewska-Leśniewska, Konflikty indyjsko-pakistańskie 1947-2004, (w:) P. Ostaszewski (red.), Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1969-2006, Warszawa 2006, s. 391-409.
 3. W. Jagielski, Pakistan płaci za zimną wojnę, "Gazeta Wyborcza", nr 291/2008, s. 22-23;
 4. W. Jagielski, Emirat Świętej Wojny, "Gazeta Wyborcza", nr 38/2009, s. 12-14.
 5. W. Jagielski, Wojna i polityka pakistańskich talibów, "Gazeta Wyborcza", nr 196/2011, s. 10.


Propozycje tematów do opracowania w wersji elektronicznej dla osób, które nie zaliczyły wejściówki:
 • Porywanie zakładników jako działanie polityczne;
 • Broń masowego rażenia jako wyznacznik mocarstwowości państwa;
 • Rola terytoriów plemiennych w polityce pakistańskiego rządu.


VIII spotkanie - Indie
 • kolonialna przeszłość;
 • nierówności społeczne a teoria postępu;
 • "największa demokracja na świecie".
Literatura obowiązkowa:
 1. Dominika Jakubowska, Robert Rydzewski, Prawo a rzeczywistość - współczesna sytuacja Dalitów w Delhi, (w:) A. Potyrała, M. Skobrtal (red.), Indie w XXI wieku. Wybrane problemy, Poznań 2009, s. 81-93.
 2. Przemysław Osiewicz, Indie jako mocarstwo, (w:) A. Potyrała, M. Skobrtal (red.), Indie w XXI wieku. Wybrane problemy, Poznań 2009, s. 191-198.
 3. J. Zajączkowski, Indie w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2008, s. 212-258.
 4. M. Cegielski, Bogowie idą na złom, "Gazeta Wyborcza. Duży Format", nr 287/2010, DF: 48/2010, s 6-9.
 5. K. Kęciek, Terror w imię nędzarzy, „Przegląd”, nr 25/2010, s. 28-29.
 6. J. Pawlicki, Po tym gwałcie Indie nie będą już takie same, „Gazeta Wyborcza”, nr 304/2012, s. 10.
 7. L. Włodek-Biernat, Slumsy rosną razem z PKB, „Gazeta Wyborcza”, nr 219/2010, s. 23.


Propozycje tematów do opracowania w wersji elektronicznej dla osób, które nie zaliczyły wejściówki:
 • Sytuacja kobiet w Indiach;
 • Problemy demograficzne Indii;
 • Wady indyjskiej demokracji.


IX spotkanieChiny – dalekowschodnie mocarstwo?
 • Społeczne koszty modernizacji;
 • Możliwe kierunki i sposoby ekspansji.
Literatura obowiązkowa:
 1. G.K. Becker, Etyczne problemy modernizacji Chin, (w:) K. Tomala, K. Gawlikowski (red.), Chiny. Rozwój społeczeństwa i państwa na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2002, s. 49-93.
 2. W.S. Morton, Ch.M. Lewis, Chiny. Historia i kultura, Kraków 2007, s. 302-331.
 3. T. Terzani, W Azji, Warszawa 2009, s. 474-489.
 4. A. Gabujew, Na podbój czarnoziemu, "Forum", nr 1/2010, s. 16-17.
 5. M. Ikonowicz, Nowy, żółty kolonializm, "Przegląd", nr 47/2009, s. 28-30.
 6. A. Leszczyński, Fabryka świata na wulkanie, "Gazeta Wyborcza", nr 265/2010, s. 23.


X spotkanieJaponia
 • kryzys ekonomiczny lat dziewięćdziesiątych XX wieku;
 • kryzys społeczny;
 • poszukiwanie nowej – japońskiej - drogi rozwoju w XXI wieku.
Literatura obowiązkowa:
 1. E. Potocka, Japonia w cieniu kryzysu. Przemiany wewnętrzne w ostatniej dekadzie XXw., (w:) K. Gawlikowski (red.), Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Przemiany polityczne i społeczne, Warszawa 2002, s. 238-263.
 2. E. Potocka, Japonia w poszukiwaniu nowej pozycji w społeczności międzynarodowej, (w:) K. Gawlikowski (red.), Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze, Warszawa 2002, s. 90-110.
 3. T. Terzani, W Azji, Warszawa 2009, s. 150-159 oraz 302-313.


XI spotkanieKorea
 • konflikt koreański;
 • problemy dialogu między-koreańskiego;
Literatura obowiązkowa:
 1. M. Korzec, Wojna koreańska – fakty i wątpliwości, (w:) K. Gawlikowski, E. Potocka (red.), Korea. Doświadczenia i perspektywy, Toruń 2001, s. 99-113.
 2. T. Goban-Klas, Korea. Historia i współczesność, Toruń 2006, s. 157-211.
 3. A. Drozdowicz, Państwa Półwyspu Koreańskiego na progu XXI wieku, (w:) D.K. Gemechu (red.), Współczesny Daleki Wschód w stosunkach międzynarodowych - rywalizacja i mocarstwowość, Olsztyn 2008, s. 501-539.


XII spotkanieAzja Południowo-Wschodnia
 • cechy specyficzne regionu;
 • przemiany polityczne w latach dziewięćdziesiątych;
 • kryzys procesu demokratyzacji.
Lektura obowiązkowa:
 1. K. Gawlikowski, Kraje Azji Południowo-Wschodniej w epoce dramatycznych przemian, (w:) K. Gawlikowski (red.), Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Przemiany polityczne i społeczne, Warszawa 2002, s. 293-383.
 2. A. Jelonek, J. Smulski, Kryzys finansowy końca lat 90. w Azji Południowo-Wschodniej – jego konsekwencje i postępy integracji w ramach ASEAN, (w:) K. Gawlikowski (red.), Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Przemiany polityczne i społeczne, Warszawa 2002, s. 384-393.


XIII spotkaniePacyfik – miejsce współpracy Azji i Ameryki?
 • zasadnicze problemy regionu i jego nowe normy funkcjonowania;
 • wschodnioazjatycki multilateralizm;
 • Azja a Ameryka Łacińska.
Lektura obowiązkowa:
 1. E. Haliżak, Region Azji i Pacyfiku w polityce międzynarodowej, (w:) K. Gawlikowski (red.), Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze, Warszawa 2002, s. 161-231.
 2. J. Rowiński, Chiny-Ameryka Łacińska: szanse i wyzwania na progu XXI wieku, (w:) M.F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku, Toruń 2007, s. 99-117.
 3. M.F. Gawrycki, „Era Pacyfiku” w Ameryce Łacińskiej, (w:) M.F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku, Toruń 2007, s. 17-40.
Profile sieciowe


Follow me on Academia.edu

Konsultacje
Wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszam na konsultacje, które zazwyczaj odbywają się w
Collegium Civitas
w pokoju nr 11 w następujących terminach:

Poniedziałek, 12:40-13:40

Środa, 13:00-14:00

Proszę sprawdzać na bieżąco newsy, w których będę przedstawiał możliwe zmiany godzin konsultacyjnych.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło