15/08/2018 23:25
Warsztaty Internetowe
Scrum: do przeczytania (27II2018)!


DZiKS_I: Tabela punktowa
TW & TM
Opis poszczególnych zajęć
Formuła zaliczenia zajęć
Materiały do przeczytania na spotkanie 12 III


POL_I: Tabela punktowa
DZiKS_III: Tabela punktowa
POL_III: Tabela punktowa
Zarządzanie projektami
Opis poszczególnych zajęć
Formuła zaliczenia zajęć
Materiały do przeczytania na spotkanie 12 III


POL_III: Tabela punktowa
Problemy społeczno-gospodarcze krajów BiŚWsch.
Opis ogólny przedmiotu
Bibliografia
Opis poszczególnych zajęć
Formuła zaliczenia

### Artykuły - do pobrania

### INFORMATOR ###Tabela punktowa
Polecam odwiedzić:
Praktyki: Jak wygląda procedura?
W tym miejscu chciałbym wyjaśnić Państwu obieg wymaganych dokumentów
(przygotowany przez CZAS IP w porozumieniu z Zakładem Praktyk Centrum Edukacji Ustawicznej)

NOWA WERSJA: obowiązuje od roku akademickiego: 2017/18 1. Każdy student powinien pobrać SKIEROWANIE na praktyki z Zakładu Praktyk CEDU Uniwersytetu Opolskiego znajdującego się w Collegium Iuridicum UO (pokój 5.6).

  Ową czynność mogą wykonać starości poszczególnych lat - wtedy SKIEROWANIE będzie dostępne właśnie u nich.

 2. ze SKIEROWANIEM proszę się stawić w INSTYTUCJI, w której będą się odbywać praktyki w celu uzgodnienia z dyrektorem w/w instytucji terminu praktyki - potwierdzeniem tego jest podpis dyrektora na skierowaniu

  Przed wykonaniem tego proszę o ZASTANOWIENIE SIĘ czy miejsce, w którym będą odbywać Państwo praktykę spełnia wymagania tj. czy praktyka w tej instytucji będzie zbieżna z Państwa kierunkiem studiów. W przypadku braku pewności - proszę o kontakt i konsultację.

 3. należy pobrać ze strony DOKUMENT PRAKTYKANTA i wypełnić arkusz Wniosek_o_akceptację_zamierzeń. Plik proszę zapisać pod zmienioną nazwą w formacie Imię_Nazwisko_Oznaczenie-Kierunku_Rok.xls. i przesłać na adres mailowy przedstawiciela CZAS'u IP. Ważne: Brak akceptacji ze strony przedstawiciela CZAS'u oznacza, iż niemożliwe będzie zaliczenia praktyki, nawet po jej odbyciu!

 4. podpisane skierowanie przez dyrektora INSTYTUCJI należy przynieść do Zakładu Praktyk CEDU UO w ustalonym terminie,

  Podobnie jak w przypadku poboru SKIEROWAŃ, tutaj również starości mogą pełnić rolę środka przekazu pomiędzy Państwem a CEDU UO.

 5. w uzgodnionym terminie należy zgłosić się do odbycia praktyki (dyrektor INSTYTUCJI wyznaczy Państwu w swojej instytucji opiekuna praktyk, który po zakończeniu wystawi opinię z odbytej praktyki),

 6. przygotowują Państwo w naszym pliku .xls dwa arkusze Sprawozdanie_z_praktyki oraz Kartę Przebiegu Praktyki i wysyłają Państwo na adres mailowy przedstawiciela CZAS'u IP zapisany plik.

 7. po odbyciu praktyki student :
  • odbiera osobiście z INSTYTUCJI "Opinię Praktykanta", wypełnioną przez Opiekuna Praktykanta w Instytucji;
  • drukuje wypełniony arkusz "Karta Przebiegu Praktyki" i przedstawia do podpisu w Instytucji, w której odbył praktykę.
 8. Ostatnim elementem procedury jest osobiste dostarczenie do CZAS'u IP "Opinii praktykanta" oraz wydrukowanej i podpisanej "Karty Przebiegu Praktyki" wraz z wypełnionym indeksem:

  1. Indeks wypełniamy na stronie 82. i 83.
  2. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól:
   • Imię i nazwisko - Państwa "imię" i "nazwisko";
   • Rok akademicki - rok akademicki, w którym odbywali Państwo praktyki np. 2017/2018;
   • Rok studiów - tutaj wpisujemy Państwa rok studiów np. II;
   • Nazwa i miejsce zakładu pracy - podajemy nazwę instytucji, w której odbyli Państwo praktykę;
   • Czas trwania praktyki - wpisujemy dokładny termin Państwa praktyki np. 5-23 listopada 2017r.
Profile sieciowe


Follow me on Academia.edu

Praktyki Zawodowe
Procedura

Cele praktyki

Ważne dokumenty

Popularne pytania...

Polecana lektura:
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło