27/06/2019 11:53
TW & TM: I_POL
Karta przedmiotu
Opis poszczególnych zajęć
Formuła zaliczenia zajęćPOL_I: Tabela punktowaFormularze projektowe:

PRZED projektem
PO projekcie
Grywalizacja
Karta przedmiotu
Harmonogram spotkań
Formuła zaliczenia zajęćScenariusz gryFormularze projektowe:

Scenariusz Przed_Grą
Ewaluacja Scenariuszy Po_Grze
Polecam odwiedzić:
Konferencja: Rola upamiętnień z czasów I i II wojny światowej
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje konferencję naukową: „Rola upamiętnień z czasów I i II wojny światowej – pole konfrontacji czy płaszczyzna porozumienia?”. Konferencja odbędzie się w dniu 20 listopada 2008 r., w Opolu. Patronat honorowy nad konferencją sprawuje Ryszard Wilczyński, Wojewoda Opolski.

Górny Śląsk po II wojnie światowej należał do regionów, na którym przez całe dziesięciolecia tliły się animozje narodowościowe, etnicznie i kulturowe, które po przełomie demokratycznym w 1989 r., często przeradzały się w otwarte konflikty. Do najbardziej kontrowersyjnych „batalii” między mniejszością niemiecką a większością polską na Górnym Śląsku należały spory o poniemieckie pomniki, tablice, miejsca święte, czy też polskie powojenne obozy pracy dla ludności niemieckiej. Spory te były powodowane m.in. różną interpretacją wydarzeń historycznych, przez polską większość a mniejszość niemiecką.

W Polsce ciągle brakuje całościowych teorii wyjaśniających „procesy symboliczne”, z jakimi mamy do czynienia w dyskusji nad rolą pomników z czasów I i II wojny światowej. Wynika to z faktu, że znaczenie i funkcje pomnika traktowane są jako oczywiste przez wszystkie strony dyskursu, do momentu włączenia się animozji wynikających z kwestii ideologicznych i historycznych.

Konferencja, jaką pragnie zorganizować Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ma na celu próbę uporządkowania tej problematyki w oparciu o stanowiska: Wojewody Opolskiego oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa –jako strony Rządu RP, analizę prawno-administracyjną oraz interpretację problemu przez Zarząd TSKN na Śląsku Opolskim.

Konferencja będzie okazją do swoistej dyskusji o ww. zagadnieniu przez przedstawicieli władz państwowych, przedstawicieli mniejszości niemieckiej, ale również mniejszości ukraińskiej w Polsce, którą od lat dotyka również problem znaczenia i symboliki pomników powojennych.

Na kwestię pomników i miejsc upamiętnień należy również spojrzeć z perspektywy porównawczej. W naszym zamyśle konferencja ma stać się forum wymiany poglądów różnych opcji odnoszących się do tej tematyki: podczas konferencji głos zabiorą przedstawiciele m.in. mniejszości polskiej mieszkającej na Ukrainie, jak również przedstawiciele administracji Miasta Lwowa, w kontekście „zarządzania” Cmentarzem Łyczakowskim, jako miejscem ważnym dla Polaków i mniejszości polskiej na Ukrainie.

Głównym celem konferencji jest budowa klimatu społecznej akceptacji dla istnienia i upamiętnienia obiektów historycznych, symboli głęboko zakorzenionych w długiej i powikłanej historii górnośląskiej ziemi.


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszej konferencji w dniu 20 listopada br., w godz. 10.00-16.00, w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, Plac Kopernika 11, w Opolu.


W załączeniu przesyłamy projektowany program konferencji oraz kartę potwierdzenia uczestnictwa, z prośbą o jej wypełnienie i przesłanie w terminie do dnia 17 listopada 2008 r., na adres Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole.

We wszystkich sprawach dotyczących konferencji do Państwa dyspozycji pozostaje p. Beata Woźniak, tel.: 077 40 25 105, faks: 077 40 25 115, e-mail: beata.wozniak@haus.pl.


Profile sieciowe


Follow me on Academia.edu

Konsultacje
Wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszam na konsultacje, które zazwyczaj odbywają się w
Collegium Civitas
w pokoju nr 11 w następujących terminach:

Poniedziałek, 10:15-11:00

Środa, 12:15-13:00

Proszę sprawdzać na bieżąco newsy, w których będę przedstawiał możliwe zmiany godzin konsultacyjnych.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło