Przejdź do treści

O mnie

Jestem nauczycielem akademickim, więc:

…zajmuję się badaniami

Aktualnie najwięcej czasu poświęcam na zbadanie tematu zarządzania kwestiami, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności.
Drugim punktem odniesienia są kompetencje, które postrzegam jako najważniejszy zasób każdego z nas, ale także w jako kluczowy element otaczającej nas rzeczywistości.

Moje publikacje znajdziesz w serwisach:

Nierówności społeczne jako problem globalny w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem państw peryferyjnych w światowym systemie społeczno-ekonomicznym (GH, 2012)

Jeszcze do niedawna wydawało się, iż w wewnątrzpaństwowym dyskursie politycznym nierówności społeczne przestają być tematem ważnym. Przypuszczenie to wynikało z przekonania, że rozwój społeczny i postęp cywilizacyjny doprowadzą w najbliższej przyszłości do ograniczenia tego problemu. Przyjęty przez społeczność międzynarodową tzw. kompromis neoliberalny, który w  kręgu europejskiej lewicy przejawiał się afirmacją postulatów „trzeciej drogi”, a w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii prymatem gospodarki nad polityką, miał przynieść społeczny dobrobyt. Tak się jednak nie stało, a z dzisiejszej perspektywy, a więc wobec ciągle trwającego kryzysu finansowego, ówczesne działania próba odejścia od modelu sprawiedliwości redystrybucyjnej na rzecz polityki tożsamości –  mogą wydawać się wręcz błędne i przedwczesne.

…prowadzę zajęcia

Wiedza, umiejętności i postawy społeczne – przy wszystkich realizowanych przeze mnie zadaniach te elementy mają znaczenie. Prowadziłem zajęcia z przedmiotów z obszaru zarządzania kompetencjami, gdzie studenci mogą przepracować tematy z zakresu rozwoju kariery zawodowej, ale także liczny pakiet zajęć dotyczących moich zainteresowań nt. Ameryki Łacińskiej, nowych technologii, czy też problemów globalnych.

…rozwijam swoje kompetencje