Przejdź do treści

Projekty z moim udziałem

W trakcie ostatnich lat miałem przyjemność kierować wieloma interesującymi przedsięwzięciami m.in.:

Uniwersytet Opolski – Uczelnia (bardzo dostępna!)

Uniwersytet Opolski ma taki fajny projekt, który ma pomóc w dostępności dla wszystkich. Chodzi w nim o to, żeby było łatwiej się porozumieć, komunikacja działała sprawnie, studia dostosowane były do specjalnych potrzeb studentów, a także żeby nasza kadra wiedziała jak wesprzeć studentów. No i oczywiście, żeby budynki były dostępny dla wszystkich….

Uniwersytet Opolski – Uczelnia (bardzo dostępna!)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
POWR.03.05.00-00-A013/20-00. Okres realizacji 01.11.2020 r. – 31.10.2023 r.

Laboratorium kompetencji

            Projekt ma na celu stworzenie merytorycznych i technicznych podstaw do zarządzania naszymi kompetencjami.

W jego ramach realizujemy badania i wdrożenia, w oparciu o wypracowane metody postępowania. Punktem odniesienia jest zarówno środowisko akademickie (pre_badania) oraz administracja publiczna i środowisko biznesowe.

Laboratorium kompetencji

Popracujmy razem nad kompetencjami!

Centrum Zawodowej Aktywizacji Studentów

Tworząc wyspecjalizowaną instytucję udało się wypracować wiele działań i kilka projektów na rzecz rozwoju zawodowego naszych studentów

Centrum Zawodowej Aktywizacji Studentów

Doradztwo zawodowe, wsparcie merytoryczne w procesie budowania kariery zawodowej oraz współpraca przy realizacji wielu działań. Czego chcieć więcej?