Przejdź do treści

Działalność

Co robię i dlaczego robię?

Jestem nauczycielem akademickim

Pracuję zajęcia ze studentami, prowadzę badania i organizuję życie naszych instytucji

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Opolskiego ds. osób z niepełnosprawnościami

Działam aktywnie na rzecz dostosowania uczelni do lepszej, bardziej dostępnej rzeczywistości

Z-Ca Dziekana Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej UO

Od 2019 roku staram się pomagać w zarządzaniu najmłodszym Wydziałem naszej Alma Mater

Kierownik Projektów

Nie boję się brać odpowiedzialności za efektywność wielu działań

Współpracuję z interesariuszami zewnętrznymi, by wspólnie podejmować działania na rzecz naszego rozwoju.